Tobii eye tracking face

Nr. 1 inom eyetracking

Tobii är världsledare inom eyetracking sett till företagets totala marknadsandel, ledande teknologi och omfattande patentportfölj. Med eyetracking som bas skapar Tobii förutsättningar för nya insikter i människors beteende och intuitiva användargränssnitt.

Affärsområden och organisation

Affärsområden & verksamhet

I Tobii-koncernen ingår tre affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. De vänder sig till helt skilda marknader och användare med en bredd av produkter och tjänster som även går utanför eyetracking.

  • Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av hjälpmedel för personer med nedsatt kommunikationsförmåga.
  • Tobii Pro är världens ledande leverantör av eyetracking-lösningar för att studera mänskligt beteende.
  • Tobii Tech är världens ledande leverantör av eyetracking-teknologi för inbyggnad i konsumentelektronik och andra volymprodukter.
Läs mer

Global organisation

Tobii har en global närvaro genom kontor i USA, Europa och Asien, samt ett globalt nätverk av återförsäljare. Företaget har över 1 000 medarbetare, varav cirka en tredjedel inom FoU.

Tobii i korthet

  • Grundat 2001
  • 1 000 anställda
  • Omsättning: 1 426 MSEK (2020)
  • Noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII)
  • 17 kontor globalt med försäljning på över 90 marknader
  • Topprankad som Sveriges mest uppskattade arbetsgivare (Universum 2020) och vid kontoret i Pittsburgh, USA, är Tobii rankad som en av de bästa arbetsgivarna av Pittsburgh Post-Gazette (2016-2020).
  • Polhemspriset 2015 för eyetracking

Vår vision är en värld där all teknologi fungerar i harmoni med naturligt mänskligt beteende.

Detta är Tobii

En teknologi med många fördelar

Eye close up

Eyetracking är en sensorteknologi som gör det möjligt för en dator eller annan enhet att veta var man tittar. En eyetracker kan läsa av användarens närvaro, uppmärksamhet och fokus, vilket skapar stora värden inom en mängd olika områden. Det möjliggör unika insikter i människors beteende och skapar förutsättningar för naturliga användargränssnitt hos olika typer av tekniska produkter. Att kunna styra datorn med ögonen är också helt avgörande för personer som inte kan tala eller använda händerna.

Läs mer