Tobii eye tracking face

Nr. 1 inom eyetracking

Tobii är världsledare inom eyetracking sett till företagets totala marknadsandel, ledande teknologi och omfattande patentportfölj. Vi skapar förutsättningar för nya insikter i mänskligt beteende och användargränssnitt anpassade till oss människor med eyetracking som bas.

Affärsområden och organisation

Affärsområden & verksamhet

I Tobii-koncernen ingår tre affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. De vänder sig till helt skilda marknader och användare med en bredd av produkter och tjänster som även går utanför eyetracking.

 • Tobii Dynavox är den globala ledaren inom specialutvecklade kommunikationshjälpmedel.
 • Tobii Pro erbjuder ledande eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende.
 • Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis eyetracking-teknologi för volymmarknader som datorer, datorspel och bilar. 
Läs mer

Global organisation

Tobii har en global närvaro genom kontor i Sverige (huvudkontor), USA, Kina, Japan, Tyskland, Norge, Taiwan, Sydkorea, samt ett globalt nätverk av återförsäljare. Företaget har ungefär 1 000 medarbetare, varav cirka en tredjedel inom FoU.

Tobii i korthet

 • Grundat 2001
 • 1 000 anställda
 • Omsättning: 1 302 MSEK (2018)
 • Noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII)
 • Kontor i Sverige (huvudkontor), USA, Kina, Japan, Tyskland, Storbritannien, Norge, Taiwan och Sydkorea.
 • Rankad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare (Universum top 100)
 • Polhemspriset 2015 för eyetracking
 • European Inventor Award 2015

Vår vision är en värld där all teknologi fungerar i harmoni med naturligt mänskligt beteende.

Det här är eyetracking

Eyetracking-teknologi gör det möjligt för en dator att veta exakt var man tittar. Den kan läsa av din närvaro, uppmärksamhet, fokus, sömnighet, medvetenhet eller andra mentala tillstånd. Denna information kan användas för att nå djupa insikter i konsumentbeteende eller för att utforma nya användargränssnitt för olika typer av tekniska produkter.   Läs mer