Tobiis affärsområden och verksamhet

Sedan starten 2001 har Tobii kontinuerligt utvecklat sitt erbjudande och etablerat en närvaro i hela världen. 

Tobiis tre affärsområden Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech är marknadsledande inom sina respektive områden. Tobii Dynavox är inriktat på hjälpmedel som hjälper användarna att tala och kommunicera. Tobii Pro tillhandahåller specialiserade eyetracking-lösningar som adderar djupa insikter och unik objektivitet till en mängd undersökningsområden där man studerar beteende. Tillsammans utgör de en stabil grund för koncernens verksamhet, organisation och utveckling.

Tre distinkta affärsområden

  • Tobii Dynavox – världens ledande leverantör av hjälpmedel för personer med nedsatt kommunikationsförmåga
  • Tobii Pro – världens ledande leverantör av eyetracking-lösningar för att studera mänskligt beteende
  • Tobii Tech – världens ledande leverantör av eyetracking-teknologi för inbyggnad i konsumentelektronik och andra volymprodukter

Tobii Dynavox

Power to be You

Tobii Dynavox kommunikationshjälpmedel hjälper personer med funktionsnedsättningar att kommunicera och leva ett mer självständigt liv. Produkterna omfattar specialutvecklade datorer och surfplattor, som kan användas med ögonstyrning eller pekskärm, samt olika programvaror för att kommunicera och utveckla läs- och skrivkunnighet. Flera av produkterna är medicinskt klassade och finansieras ofta av offentliga eller privata finansieringssystem. Tusentals personer förlitar sig på Tobii Dynavox produkter varje dag.

"I ett modernt samhälle borde möjligheten att kommunicera vara en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå har bara en av tio med talsvårigheter tillgång till kommunikationshjälpmedel för att kunna tala."

Tobii Pro

Vi tillhandahåller insikter i mänskligt beteende

Tobii Proutvecklar eyetracking-lösningar som används av forskare och företag världen över för att bättre förstå mänskligt beteende. Affärsområdet har även en växande konsultverksamhet som hjälper företag att förbättra och effektivisera sin produktionslinje.

Mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner är kunder till Tobii Pro, däribland många stora företag som Procter & Gamble, Microsoft, Denso, ledande marknadsundersökningsföretag som Ipsos och GFK, och samtliga av världens 50 mest ansedda universitet.

"The trouble with market research is that people don’t think how they feel, they don’t say what they think and they don’t do what they say."

David Ogilvy

Tobii Tech

Vi tar eyetracking och sensorteknologi till konsumenter och volymmarknader

Tobii Tech är fokuserat på teknologi och utvecklingstendenser på marknaden som innebär att eyetracking samt sensorer och programvara för avkänning av användare integreras i konsumentelektronik och andra volymprodukter. Några av de viktigaste fokusområdena är persondatorer, XR och innovativa användningar inom t.ex. hälsovård. Affärsenheten befinner sig fortfarande i ett tidigt stadium kommersiellt sett.

Utvecklare och teknikpionjärer som vill undersöka produkter, hårdvaruplattformar och programvaruerbjudanden kan besöka tobii.com/tech för en översikt. Här finns också mer information om de avancerade bärbara datorer och XR-enheter som har integrerad teknik från Tobii.   

Du kan också besöka vr.tobii.com och aware.tobii.com för mer information om våra erbjudanden på XR-marknaden och för mer information om Tobii:s lösningar för avkänning av användare.  Om du är intresserad av Tobii:s erbjudanden för spel kan du besöka gaming.tobii.com. För innehåll och uppdateringar inom alla Tobii:s marknadssegment finner du den senaste informationen om utvecklingen på blog.tobii.com

"Touch screens have removed some of the need for clunky hardware extras long associated with personal computing. But the biggest technical challenge to wean computers off the age-old keyboard and mouse may rest on the two sockets in our heads."

Wall Street Journal

Gå till Tobiis affärsområdens sajter