Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

I bolagsordningen ska bland annat anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning.

Tobiis bolagsordning antogs vid en extra bolagsstämma den 9 mars 2015.

Organisationsnumret är 556613-9654.