Årsstämma 2015

Tobiis årsstämma för 2015 hölls i Stockholm den 11 juni 2015.