Årsstämma 2016

Tobiis årsstämma för 2016 hölls den 11 maj 2016 i Stockholm