Årsstämma 2017

Tobii AB kommer att hålla årsstämma den 9 maj 2017 kl 17 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen inför årsstämman den 9 maj 2017 består av följande ledamöter:

  • Jan Andersson, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur.
  • Mats Lindahl, utsedd av Sjätte AP-fonden.
  • Ingemar Skogö, utsedd av Tobiis tre grundare.
  • Kent Sander, styrelseordförande i Tobii.

Tobiis bolagsjurist, Rebecca Eriksson, kommer vara valberedningens sekreterare och legala rådgivare. 

Tobiis valberedning uppfyller kraven på oberoende.

 

Information om årsstämman 2017

Adress

Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Anmälan m.m.

Anmälan ska göras senast onsdagen den 3 maj 2017 för deltagande i årsstämman.

Anmälan kan göras per post eller epost:

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För mer detaljer om anmälan m.m. se kallelsen (PDF under relaterade dokument).