Årsstämma 2017

Tobiis årsstämma hölls den 9 maj 2017 i Stockholm.