Årsstämma 2018

Tobiis årsstämma kommer att hållas den 8 maj 2018 i Stockholm.

Information om årsstämman 2018

Adress

Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Anmälan m.m.

Sista dagen att anmäla sitt deltagande på stämman är onsdagen den 2 maj, 2018 

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.