Extra bolagsstämma 2016

Tobiis extra bolagsstämma 2016 hölls den 30 november 2016 i Stockholm.