PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har varit Tobiis revisor sedan årsstämman 2005. PwC omvaldes vid årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016.

Magnus Brändström är huvudansvarig revisor. Han är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 11397 Stockholm.