PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har varit Tobiis revisor sedan årsstämman 2005. PwC omvaldes vid ordinarie årsstämma 2021 fram till årsstämman 2022.

Per Johan Engstam är huvudansvarig revisor. Han är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

PwC AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 11397 Stockholm.