Det här är eyetracking

Eyetracking-teknologi gör det möjligt för en dator att veta exakt var man tittar. En eyetracker kan läsa av din närvaro, uppmärksamhet, fokus, sömnighet, medvetenhet eller andra mentala tillstånd. Denna information kan användas för att nå djupa insikter i konsumentbeteende eller för att utforma nya användargränssnitt för olika typer av tekniska produkter.

En teknologi med många nyttor

Insikt i mänskligt beteende

Mycket av den information som hjärnan bearbetar kommer via synen. Genom att kunna observera en persons blick ges möjlighet att nå djupa insikter i vad denne uppmärksammar, och som följd även dra slutsatser om vilka faktorer som driver ett visst beteende.

Handsfree interaktion

Genom att använda ögonen som en muspekare för att direkt styra en dator är det möjligt att interagera med en dator i situationer där användaren inte kan eller vill använda händerna.

Upplevelser och användargränssnitt anpassade till människan

Genom att kombinera eyetracking med andra inmatningstekniker, som tangentbord, mus, pekplatta eller röstkommandon, kan man skapa nya, innovativa användarupplevelser som är mer intuitiva, naturliga, engagerande eller effektiva än traditionella gränssnitt.

Utmaningen: för alla, alltid.

Tobii har kontinuerligt utvecklat och optimerat sin ledande teknologi och är idag nummer ett. Detta tack vare ett obevekligt fokus på forskning och utveckling och på att bygga kompetens inom en rad specialistområden.

Vår ambition är att göra eyetracking till en standard i datorer, surfplattor, bilar och annan teknologi i vår vardag.

Att utveckla en enkel eyetracker som fungerar i kontrollerade miljöer är inte särskilt svårt. Men att göra ett system som fungerar för alla, alltid, är oerhört utmanande. Detta är dock ett grundläggande krav för att eyetracking ska kunna bli en utbredd teknik inom respektive applikationsområde.

Tobiis ledande eyetracking-teknologi bygger på ett antal innovationer som gör systemet anpassat till naturligt mänskligt beteende och användande i olika miljöer.

Viktiga innovationsområden är:

  • optik som är opåverkad av omgivande ljus.
  • algoritmer som hanterar att användare rör sig och ser olika ut.
  • mjukvara som möjliggör intuitiva användarupplevelser och insikter.

Så här funkar en eyetracker

Tre avgörande delar i ett högpresterande system

Specialutvecklade sensorer – Hårdvaran är designad för att vara en högpresterande sensor, inte för att ta fina bilder. Den består av specialdesignade belysare, kameror, optik och bildbehandling.

Avancerade algoritmer – Algoritmerna är hjärnan i systemet, som tolkar den bildström som sensorerna genererar.

Användarorienterade applikationer – Intelligenta applikationslager läggs till för att möjliggöra de olika sätt teknologin kan användas på. 

Så funkar eyetracking - steg för steg

En teknologi – olika utformanden

User painting with an eye-controlled device from Tobii Dynavox

Specialutvecklade datorer med inbyggd eyetracking, till exempel I-Series+ från Tobii Dynavox, används som kommunikationshjälpmedel och möjliggör för individer att kommunicera och uttrycka sig.

Attaching Tobii eye tracker to a laptop

Som ett tillbehör kan en eyetracker fästas på en vanlig datorskärm – ett enkelt och billigt sätt att introducera teknologin inom en rad olika användningsområden. 

Eyetracking kan byggas in i glasögonliknande produkter, såsom Tobii Pro Glasses 2, en produkt som används för att studera konsumentbeteenden.