Det här är eyetracking

Eyetracking är en sensorteknologi som gör det möjligt för en dator eller annan enhet att veta var man tittar. En eyetracker kan läsa av användarens närvaro, uppmärksamhet och fokus, vilket skapar stora värden inom en mängd olika områden. Det möjliggör unika insikter i människors beteende och skapar förutsättningar för naturliga användargränssnitt hos olika typer av tekniska produkter. Att kunna styra datorn med ögonen är också helt avgörande för personer som inte kan tala eller använda händerna.

Så här funkar en eyetracker

Tre avgörande delar i ett högpresterande system

Specialutvecklade sensorer – Hårdvaran är designad för att vara en högpresterande sensor, inte för att ta fina bilder. Den består av specialdesignade belysare, kameror, optik och bildbehandling.

Avancerade algoritmer – Algoritmerna är hjärnan i systemet, som tolkar den bildström som sensorerna genererar.

Användarorienterade applikationer – Intelligenta applikationslager läggs till för att möjliggöra de olika sätt teknologin kan användas på. 

Så funkar eyetracking - steg för steg

En teknologi med många nyttor

Insikt i mänskligt beteende

En stor del av den information som hjärnan bearbetar kommer via synen. Genom att studera ögonrörelser får man unika insikter i vad som faktiskt fångar vår uppmärksamhet och vilken information vi bearbetar, och utifrån det vad som påverkar beteende, beslutsfattande och känslor.

Handsfree interaktion

Genom att använda ögonen som en muspekare för att direkt styra en dator är det möjligt att interagera med en dator i situationer där användaren inte kan eller vill använda händerna.

Anpassade till människan

Genom att kombinera eyetracking med andra inmatningstekniker, som tangentbord, mus, pekplatta eller röstkommandon, kan man skapa nya, innovativa användarupplevelser som är mer intuitiva, naturliga, engagerande eller effektiva än traditionella gränssnitt.

Utmaningen: teknologi för alla, alltid.

Tobii har kontinuerligt utvecklat och optimerat sin ledande teknologi och är idag nummer ett. Detta tack vare ett obevekligt fokus på forskning och utveckling och på att bygga kompetens inom en rad specialistområden.

Vår ambition är att göra eyetracking till en standard i datorer, surfplattor, bilar och annan teknologi i vår vardag.

Att utveckla en enkel eyetracker som fungerar i kontrollerade miljöer är inte särskilt svårt. Men att göra ett system som fungerar för alla, alltid, är oerhört utmanande. Detta är dock ett grundläggande krav för att eyetracking ska kunna bli en utbredd teknik inom respektive applikationsområde.

Innovation och patent är en integrerad del av Tobiis affärsmodell. Tobiis ledande eyetracking-teknologi bygger på ett antal innovationer som gör systemet anpassat till naturligt mänskligt beteende och användande i olika miljöer.

Tobiis patentportfölj omfattar både kärnteknologin och olika användningsområden för denna. Viktiga innovationsområden är:

  • optik som är opåverkad av omgivande ljus.
  • algoritmer som hanterar att användare rör sig och ser olika ut.
  • mjukvara som möjliggör intuitiva användarupplevelser och insikter.

En teknologi – olika utformanden

User painting with an eye-controlled device from Tobii Dynavox

Specialutvecklade datorer med inbyggd eyetracking, till exempel I-Series+ från Tobii Dynavox, används som kommunikationshjälpmedel och möjliggör för individer att kommunicera och uttrycka sig.

Läs mer på tobiidynavox.com

Attaching Tobii eye tracker to a laptop
Tobii Tech samarbetar med teknikföretag inom allt från industriella och biomedicinska system, till olika slags OEM-tillverkare, konsumentelektronik och rena mjukvarubolag. Vi hjälper våra partners och kunder att integrera eyetracking i innovativa system och användargränssnitt.
 
Tobii Pro Glasses 3

Eyetracking kan byggas in i glasögonliknande produkter, såsom Tobii Pro Glasses 3, en produkt som används för att studera konsumentbeteenden.

Läs mer på tobiipro.com