Hållbarhet

Utgångspunkten för Tobiis hållbarhetsarbete är ett långsiktigt värdeskapande, att genom teknologi anpassad till oss människor påverka och förbättra såväl enskilda individers liv som hela branscher. 

Vårt hållbarhetsarbete

Att leverera förstklassiga produkter och tjänster till våra kunder och användare är en av de starkaste drivkrafterna på Tobii. Tobiis medarbetare ska ha ett roligt och utvecklande arbetsliv samtidigt som de kan inspireras av ett högre syfte.

Tobii ska också verka för goda arbetsvillkor hos underleverantörer och ta miljöansvar i produktion och produkthantering.

Tobii’s affärsområden och produkter efterlever olika standarder. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO9001 och ISO14001 (Stockholm), och Tobii Dynavox (Pittsburgh) är certifierat enligt ISO13485 och ackrediterat av Joint Commission. 

Våra fokusområden

Våra medarbetare

Tobiis viktigaste framgångsfaktorer är våra ambitiösa och passionerade medarbetare och den öppna, innovativa och engagerade företagskultur som präglar hela vår verksamhet. Med stort förtroende och en hög grad av frihet arbetar våra medarbetare mot Tobiis långsiktiga vision: att skapa en värld där all teknik används i harmoni med naturligt mänskligt beteende. Nyfikenhet och ständig strävan att förbättra, förnya och överträffa sig själva driver Tobiianerna och har gjort Tobii till världsledande pionjär inom eyetracking. Att erbjuda ett hållbart och inspirerande arbetsliv är ett centralt fokus för Tobii för att fortsätta att attrahera topptalanger och leverera på verksamheternas högt uppsatta mål.

Our employees

Samhällsengagemang

Kommunikation är ett fundamentalt mänskligt behov och en grundläggande mänsklig rättighet. Att kunna kommunicera är också en förutsättning för yttrandefrihet och delaktighet i samhället. Tobii Dynavox kommunikationshjälpmedel hjälper varje dag tiotusentals individer att uttrycka sig och leva mer självständigt. 2016 fick ytterligare närmare 15 000 personer möjlighet att kommunicera med hjälp av våra kommunikationslösningar.

Tobii verkar också för att fler ska kunna få rätt till kommunikationshjälpmedel genom utbildning och dialog med beslutsfattare och politiker.

 

Social Responsibility

Affärsetik

Tobii strävar efter att vara en transparent och ansvarsfull aktör som bygger förtroende, samarbeten och engagemang. En hög standard avseende affärsetik är viktigt för att behålla ett gott rykte och återkommande kunder. Vi lägger därför stor vikt vid att verka för goda arbetsvillkor både för anställda och hos underleverantörer och har nolltolerans mot korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Bland annat genomför vi audits hos våra största underleverantörer.

Business ethics

Produktansvar

Produktansvar för Tobii innebär att erbjuda högkvalitativa produkter med ekonomisk och miljömässig effektivitet i hanteringen genom hela leveranskedjan, från design och produktion till försäljning och leverans.

Tobii följer de regelverk som finns för tillverkning av konsumentelektronik och använder endast komponenter som är godkända enligt RoHS2 och REACH.

Product responsibility

Miljöpåverkan

Tobiis miljöpåverkan är förhållandevis liten men det är ändå viktigt och prioriterat att kontinuerligt sträva efter att minska vårt avtryck. Tobii kompenserar för det CO2 utsläpp som uppstår i samband med transport av produkter genom ett system godkänt av The Carbon Neutral Company. Merparten av Tobiis produkter tillverkas i Sydostasien och skeppas till kunder i Asien, Europa och Nordamerika. Våra transporter effektiviseras genom volymfrakt till logistikhubbar i Europa och Nordamerika och genom att använda transportsätt med mindre miljöpåverkan.

Environmental impact