Henrik Eskilsson CEO Tobii

Henrik Eskilsson, född 1974

Koncernchef och medgrundare av Tobii

Henrik Eskilsson har varit VD för Tobii sedan företaget grundades 2001. Han har entreprenörsbakgrund och har bland annat grundat sportutrustningsföretaget Trampolinspecialisten AB. Henrik har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och organisation, internationell inriktning från Linköpings Universitet.

Innehav i Tobii
4 526 117* aktier och 399 000 optioner (31 december, 2020)
*Exklusive 2 835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1 565 511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Magdalena Rodell Andersson, CFO

Magdalena Rodell Andersson, född 1966
Finanschef 

Magdalena Rodell Andersson har varit CFO på Tobii sedan januari 2021. Hon var tidigare CFO på OKQ8 Scandinavia, CFO och vice VD på Plantasjen AS Group samt CFO på Filippa K. Dessförinnan hade Magdalena ett antal positioner inom den svenska och nordiska dagligvarudetaljhandeln. Magdalena har en ekonomexamen, med inriktning på Redovisning och Finansiering, ifrån Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Tobii
11 000 aktier och inga teckningsoptioner (31 december, 2020)

Kristina Vallin, HR-direktör

Kristina Vallin, född 1963
Interim Global HR-direktör

Kristina Vallin har arbetat som Interim Global HR-direktör sedan mars 2019. Hon har tidigare bl a arbetat som HR-direktör i Tele2 och haft ett flertal konsultroller inom organisations- och ledarutveckling. Kristina har en kandidatexamen inom beteende- och personalvetenskap från Stockholms universitet.

Innehav i Tobii
Inga aktier eller optioner (31 december, 2020). 

Fredrik Ruben, Dvision CEO, Tobii Dynavox

Fredrik Ruben, född 1977

VD Affärsområde Tobii Dynavox

Fredrik leder sedan 2014 affärsområdet Tobii Dynavox. Han har tidigare varit VD för 3L System Group (publ.) och Vitec Mäklarsystem, och har verkat internationellt med bas i New York, Singapore och Sverige. Fredrik är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Innehav i Tobii
66 040 aktier och 288 200 teckningsoptioner (31 december, 2020)

Tom Englund, Division CEO, Tobii Pro

Tom Englund, född 1976

VD Affärsområde Tobii Pro, Vice VD Tobii Group

Tom leder verksamheten Tobii Pro sedan 2009. Han har en internationell bakgrund från ledande positioner på Atlas Copco och Accenture. Tom är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Han har även studerat vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne och HEC i Lausanne.

Innehav i Tobii
54 120 aktier och 346 200 teckningsoptioner (31 december, 2020)

Anand Srivatsa, Divison CEO, Tobii Tech

Anand Srivatsa, född 1978

VD Affärsområde Tobii Tech

Anand Srivatsa tillträdde som VD för affärsområdet Tobii Tech 2019 och har två decenniers erfarenhet från högteknologiska företag. Innan han började hos Tobii var han Vice President för Intels Client Computing Group och Vice
President för Intels Desktop, Systems och Channel Groups. Han har även haft flera olika högre befattningar hos Intel inom försäljning och
marknadsföring i USA och Taiwan, bland annat med ansvar för vissa av Intels viktigaste kunder. Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik
från Stanford University.

Innehav i Tobii
27 245 aktier och 247 100 personaloptioner (31 december, 2020)

Utökad ledningsgrupp

Trent Smith Chief IP Officer

Trent Smith, född 1982

Chief IP Officer

Trent har varit Chief IP Officer på Tobii sedan 2013. Tidigare har han haft ledande positioner på SMART Technologies, Kanada och på NextWindow, Nya Zeeland. Trent är registrerad patent- och varumärkesadvokat. Han har en kandidatexamen i datavetenskap vid Edith Cowan University, en magisterexamen i immaterialrätt vid University of Technology Sydney och en civilekonomexamen vid University of Auckland.

Jonas Jakstad VP Global Operations

Jonas Jakstad, född 1972

Senior VP Global Operations

Jonas Jakstad har varit Head of Global Operations på Tobii sedan 2016. Tidigare var han Chief Operating Officer på Maquet Critical Care AB, Getinge. Innan dess hade Jonas ledande positioner inom fordonsindustrin, GM Powertrain. Jonas har en magisterexamen i svetsning och fordonsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.