Mångfald är viktigt för Tobii

På Tobii brinner vi för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö som värdesätter och främjar mångfald. Vi vet att all talang inte har samma form. Mångfald och inkludering är en del av vårt företags DNA och speglas i hur vi bygger våra team, utbildar våra ledare och i våra dagliga interaktioner med varandra och våra kunder. Vi bidrar alla till en miljö där samtliga medarbetare kan uppfylla sin egen potential.

Att välkomna skillnader gör oss bättre

Vi tror att mångfald och inkludering är en viktig del av att skapa en blomstrande, hälsosam och jämställd arbetsplats.

Varför mångfald och inkludering är viktigt för Tobii:

 • Att föra samman människor med olika bakgrund kan ge idéer och perspektiv som vi kanske aldrig har tänkt på tidigare.
 • Att regelbundet möta olika människor, kulturer, traditioner och metoder som skiljer sig från dina egna, hjälper dig att förstå och känna empati för människor som inte är som du.
 • Att höra om andras upplevelser kan visa på ett annat liv än ditt eget och ge dig nya perspektiv.
 • Att främja mångfald är det första steget mot sann acceptans, inte bara "tolerans".
 • Mångfald är färggrann! Vi behöver nya idéer, åsikter och metoder för att stimulera och inspirera oss.

Företag som uppmuntrar mångfald i sina team är dessutom mer framgångsrika än de som inte gör det. 

Tobiians employees coffee

"På Tobii brinner vi för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö som värdesätter och omfamnar mångfald. Tillsammans uppmuntrar och utvecklar vi varje Tobiians egna unika röst.​​​​​​​"

Global Vision

En lärande kultur 

Idag har vi medarbetare från över 50 olika länder på vårt huvudkontor och gedigna samarbeten mellan alla våra kontor runt om i världen. Vi anser att våra skillnader stärker oss. Vi arbetar kontinuerligt för en jämn representation bland funktioner och chefer. Vi har en global styrgrupp på plats med flera lokala mångfalds- och inkluderingsteam, och har tilldelat ansvar för mångfalds- och inkluderingsinitiativ till lednings- och styrelsenivå. Utöver detta har Tobii en policy för mångfald och inkludering.

Mångfalds- och inkluderingsteamet på Tobii erbjuder en rad aktiviteter i olika format exempelvis:

 • Ally Skills workshop​s - diskussioner kring privilegier, vad det innebär att vara allierad och hur man är inkluderande, öppen och står upp för andra.
 • Utbildningar för fördomsfria rekryteringar
 • Mentorprogram
 • LGBTQIA+ nätverk
 • Storytelling sessioner - Berättelser i syfte att skapa medvetenhet och förståelse för de många aspekterna av mångfald och inkludering
 • Utbildningar för ledare och anställda
 • Lunch & Learns och bokklubbar - Genom diskussion lär vi oss om vad som får oss att känna oss annorlunda och hur vi kan stödja varandra
 • Interna nyhetsbrev och information om mångfald och inkludering på vårt intranät
Diversity and inclusion - what we do

"På Tobii omfamnar vi mångfald och inkludering då det är en viktig del i att skapa en blomstrande, sund och rättvis arbetsplats och affär."

Kristina Vallin, HR Director, Tobii Group

Vad inkludering betyder för oss

Här är några ord från Tobiianer om vad inkludering betyder för dem.

"Inclusion to me means that everyone has the opportunity and possibility to participate and contribute in our common goal to create a world where all technology works in complete harmony with natural human behavior. Inclusion also means that everyone is seen and appreciated for their hard work and not for their appearance."

Robertino, Santiago

"One thing that comes to mind is that real inclusion doesn’t stop at inviting everyone to the party. True inclusion happens only when everyone feels that they belong there. I think “Belonging” is really going to be the next level of Inclusion.”

Johan, Mountain View

"Making sure that everybody who wants to be in the group, can be and feel included. Diversity helps us as people and a company to broaden our horizons. This leads to more creative solutions and a healthy and more successful business."

Konstantin, Stockholm

"Inclusion is that all people, regardless of their abilities, disabilities, or health care needs, have the right to be respected and appreciated as valuable members of their communities."

Dailynn, Pittsburgh

"For me, inclusion is considering everyone, and showing empathy. It’s seeing someone for their talent, personality and what they can contribute with, and looking beyond attributes and labels."

Léopoldine, Remote France

"The Diversity and Inclusion thought-leader Andres Tapia once said that "diversity is the mix and inclusion is making the mix work." That is precisely what Inclusion means to me. Building on the belief that our society should be a beautiful mosaic rather than a homogeneous slate, Inclusion refers to actions that help shape the workplace culture. Inclusion serves to achieve real diversity and can be broken down into specific tasks evaluated by quantitative and qualitative measures."

Maggie, Mountain View

"For me, inclusion means that everyone gets their voice heard and can have free speech."

Victor, Stockholm

"To me, I think inclusion in a company means that teams are well informed on all news, that our opinion matters, and that we can make a difference."

Steve, Taipei

"Inclusion is a sense of belonging. Inclusive cultures make people feel respected, heard, and valued. When people feel valued, they function at full capacity and feel a part of the company’s mission and vision. Inclusion has to be an organizational effort, in which different groups or individuals having different backgrounds are culturally and socially accepted and welcomed, and equally treated."

Joanna, Reston

"For me, diversity is as much about bringing people together as it is about honoring differences in ways that make everyone feel at home. This takes time yet that makes the process exciting. Time and again, I feel like each and every Tobiian holds the key to a welcoming workplace. We turn that key daily in our own ways and I’m grateful for that."

Patti, Pittsburgh

"To me, diversity and inclusion are very simple: even though we are all different, we are all “the same”. I don’t think I can suggest anything more for Tobii to do, Tobii already does more than I would have ever suggested or imagined."

Alex, Stockholm

"Inclusion is treating everybody in the same way regardless of any differences that they might have. Simply it is equality."

Tarek, Stockholm

"Inclusion to me means to listen and to have the curiosity to try to understand someone else’s perspective and learn from that. With many different perspectives we will get closer of understanding the reality."

Sanna, Stockholm

"Inclusion, to me, means that the behaviors, values, and norms within the workplace here at Tobii promotes a safe and welcoming environment to everyone regardless of abilities and disabilities, what someone looks like or who/what they identify as. It means that everyone feels valued and respected as a part of the Tobii community."

Derek, Pittsburgh

Tobii Group - Diversity for employees

Samarbeta med oss

Vi anser att information och material om mångfald och inkludering bör delas med så många som möjligt. Vi pratar gärna mer om detta ämne så om du har frågor, kommentarer eller tips kontakta oss på diversity@tobii.com