Styrelse

Styrelsen ansvarar för Tobiis organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Tobiis styrelse består av åtta ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Samtliga är valda för perioden intill slutet av årsstämman 2020.

Kent Sander, chairman of the board, Tobii

Kent Sander, född 1953
Styrelseordförande sedan 2014

Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella IT- och telekomföretag. Styrelseordförande för OnePhone Holding AB. Tidigare VD för TruePosition, Executive VP Sales för Ericsson USA och styrelseordförande för Transmode AB, Mr Green & Co AB, Serneke Group AB och Triboron International AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
123 756 aktier och 68 756 teckningsoptioner (12 februari, 2021)

Heli Arantola, member of the board, Tobii

Heli Arantola, född 1969
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning
Ekonomie doktor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
VD Leipurin Plc., Styrelseledamot i S-Bank Plc., och Midsona AB. Tidigare EVP Categories and Concepts på HK Scan, VD Fazer Kvar samt flera ledande positioner inom Fazer Group och Sonera.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
Innehar inga aktier eller teckningsoptioner (31 december, 2020)

Nils Bernhard, director of the Board, Tobii

Nils Bernhard, född 1947
Styrelseledamot sedan 2005

Utbildning
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Styrelseledamot i Alfa Invest AB och Pajeb Kvarts AB. Har drygt 30 års erfarenhet som styrelseledamot, entreprenör och privat investerare inom olika branscher. Är grundare av flera företag och har varit aktiv i ett antal börsnoteringar. Har tidigare mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom svensk industri.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Nej
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
1 179 948 aktier direkt/indirekt via bolag och 28 000 teckningsoptioner (31 december, 2020)

Åsa Hedin, director of the Board, Tobii

Åsa Hedin, född 1962
Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning
Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota. Kandidatexamen i fysik, Gustavus Adolphus College. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella medtech- och tech-bolag. Ledamot i Industrirådet för Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap på Chalmers AB. Styrelseordförande i Artifical Solutions International AB. Styrelseledamot i C-rad AB, Nolato AB, Cellavision AB, Biotage AB, Industrifonden och E. Öhman J:or Fonder AB. Tidigare VD för Elekta Instrument AB och affärsområdeschef för Elekta Neuroscience.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
7 000 aktier och 28 000 teckningsoptioner (31 december, 2020)

Jan Wäreby, styrelseledamot Tobii

Jan Wäreby, född 1956
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högsskola. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Styrelseordförande i RISE AB och Obelixus AB. Styrelseledamot i Exportkreditnämnden (EKN), Gapwaves AB, Imsys AB, Defentry AB, Astor Technologies AB och Agapi Boating AB. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Ericssonkoncernen, däribland Senior VP Sales på Ericsson, Senior VP för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
30 800 aktier (31 december, 2020)

Charlotta Falvin

Charlotta Falvin, född 1966
Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning
Civilekonom, Lunds universitet. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Mångårig erfarenhet från ledande positioner inom IT och telekom, bl.a. på Axis, Decuma och TAT. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande vid Skåne Startups. Styrelseledamot i Invisio, Net Insight, Bure Equity, Boule Diagnostics, Nel ASA och Malmöbaserade inkubatorn Minc. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Axis, Doro och Sinch. Innehav i Tobii*: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
Innehar inga aktier eller teckningsoptioner (31 december, 2020)

Jörgen Lantto

Jörgen Lantto, född 1963
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning
Teknisk gymnasieingenjörsexamen, telekommunikation, Midskogsskolan

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
VD för Fingerprint Cards och dessförinnan mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom Ericssonkoncernen. Styrelseordförande i Zwipe AS. Styrelseledamot i Dirac Research AB, Wirepas Oy samt Cambridge Mechatronics Ltd.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
45 000 aktier (31 december, 2020)