Styrelse

Styrelsen ansvarar för Tobiis organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Tobiis styrelse består av åtta ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Samtliga är valda för perioden intill slutet av årsstämman 2020.

Tobii Board of directors member - Per Norman

Per Norman, född 1964
Styrelseordförande sedan 2022

Utbildning
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Civilekonom, Internationell ekonomi, Uppsala Universitet, Uppsala.

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Per Norman har erfarenhet från många ledande befattningar inom media-, teknik- och spelföretag. Styrelseordförande för Leo Vegas, H.O.L.M Secutiry Sweden AB, Learnster AB och Cool Company Skandinavien AB. Styrelsemedlem i Sveriges Television Aktiebolag, GLHF Group AB. Tidigare VD på Mr Green & Co AB, VD på Boxer Tv-Acess AB, VD på SES Sirius AB och vice VD/CTO på Modern Times Group MTG AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
3 680 aktier (25 maj, 2022)

Heli Arantola, member of the board, Tobii

Heli Arantola, född 1969
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning
Ekonomie doktor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
VD Leipurin Plc., Styrelseledamot i S-Bank Plc., och Midsona AB. Tidigare EVP Categories and Concepts på HK Scan, VD Fazer Kvar samt flera ledande positioner inom Fazer Group och Sonera.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
Innehar inga aktier eller teckningsoptioner (31 december, 2020)

Tobii Board of directors - Mats Backman

Mats Backman, född 1969
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning
Civilekonom, Stockholms Universitet, Stockholm

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Styrelsemedlem och ordförande av Gränges revisionsutskott. Tidigare koncern CFO Trustly, CFO och EVP Veoneer, Inc., och CFO på Autoliv, Inc. Har haft flera ledande positioner på Sandvik, bland annat CFO och EVP.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
Innehar inga aktier eller teckningsoptioner (25 maj, 2022)

Henrik Eskilsson, co-founder and board member

Henrik Eskilsson, född 1974
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och organisation, internationell inriktning, Linköpings Universitet, Sverige.

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Head of Corporate Development på Tobii. Medgrundare och VD för Tobii mellan 2001-2021. Han har entreprenörsbakgrund och har bland annat grundat sportutrustningsföretaget Trampolinspecialisten AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Nej

Innehav
4 535 952 aktier and 360,000 teckningsoptioner och aktierätter (12 december, 2021)

Jan Wäreby, styrelseledamot Tobii

Jan Wäreby, född 1956
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högsskola. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Styrelseordförande i RISE AB och Obelixus AB. Styrelseledamot i Exportkreditnämnden (EKN), Gapwaves AB, Imsys AB, Defentry AB, Astor Technologies AB och Agapi Boating AB. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Ericssonkoncernen, däribland Senior VP Sales på Ericsson, Senior VP för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
30 800 aktier (31 december, 2020)

Charlotta Falvin

Charlotta Falvin, född 1966
Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning
Civilekonom, Lunds universitet. 

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
Mångårig erfarenhet från ledande positioner inom IT och telekom, bl.a. på Axis, Decuma och TAT. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande vid Skåne Startups. Styrelseledamot i Invisio, Net Insight, Bure Equity, Boule Diagnostics, Nel ASA och Malmöbaserade inkubatorn Minc. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Axis, Doro och Sinch. Innehav i Tobii*: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
Innehar inga aktier eller teckningsoptioner (31 december, 2020)

Jörgen Lantto

Jörgen Lantto, född 1963
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning
Teknisk gymnasieingenjörsexamen, telekommunikation, Midskogsskolan

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter
VD för Fingerprint Cards och dessförinnan mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom Ericssonkoncernen. Styrelseordförande i Zwipe AS. Styrelseledamot i Dirac Research AB, Wirepas Oy samt Cambridge Mechatronics Ltd.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
45 000 aktier (31 december, 2020)