Styrelse

Tobiis styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Samtliga är valda för perioden intill slutet av årsstämman 2018.

Kent Sander, chairman of the board, Tobii

Kent Sander, född 1953

Styrelseordförande sedan 2014

Utbildning/Bakgrund: Civilekonom, Stockholms universitet. Kent Sander har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella telekom- och högteknologiska it-företag. Kent Sander har varit VD for TruePosition, haft befattningen som Executive VP sales på Ericsson i USA och var styrelseordförande for Transmode 2009–2013.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordforande för OnePhone Holding AB och Triboron International AB. Styrelseledamot i Expander Business Consulting AB och BT OnePhone Ltd.

Heli Arantola, member of the board, Tobii

Heli Arantola, född 1969

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/Bakgrund: Ekonomie doktor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Heli Arantola är Chef för kategorier och koncept på HKScan.  
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i S-Bank, ledamot i innovationskommittéen för Confederation of Finnish Industries och ledamot i styrgruppen för Bio-economy vid VTT Technical Research Center of Finland.

Nils Bernhard, director of the Board, Tobii

Nils Bernhard, född 1947

Styrelseledamot sedan 2004

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. Nils Bernhard har 25 års erfarenhet som entreprenör och affärsängel. Han är grundare eller medgrundare av flera bolag, inklusive Precise Biometrics AB och Dannemora Mineral AB.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Mångubben AB. Styrelseordförande i Pajeb Kvarts AB. Styrelseledamot i WSSM Holding AB.

John Elvesjö, director of the Board, Tobii

John Elvesjö, född 1977

Styrelseledamot sedan 2006

Utbildning/Bakgrund: Studier i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige. Elvesjö är teknikchef, vice VD och medgrundare av Tobii AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Vinnova, The Incredible Machine of Sweden AB, HolidayPhone AB och Sticky AB.

Åsa Hedin, director of the Board, Tobii

Åsa Hedin, född 1962

Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota. Kandidatexamen i fysik, Gustavus Adolphus College.
Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Svenska rymdaktiebolaget och Nolato Aktiebolag. Industrirådgivare åt institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers AB.

Jan Wäreby, styrelseledamot Tobii

Jan Wäreby, född 1956

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högsskola. Jan Wäreby har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Ericssonkoncernen, däribland Senior VP Sales på Ericsson, Senior VP för affärsenheten Multimedia, samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fingerprint Cards AB och styrelseordförande i L M Ericsson International AB.