Styrelse

Styrelsen ansvarar för Tobiis organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Tobiis styrelse består av åtta ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Samtliga är valda för perioden intill slutet av årsstämman 2020.

Kent Sander, chairman of the board, Tobii

Kent Sander, född 1953
Styrelseordförande sedan 2014

Utbildning/Bakgrund
Civilekonom, Stockholms universitet. Kent Sander har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella telekom- och högteknologiska it-företag. Kent Sander har varit VD for TruePosition, haft befattningen som Executive VP sales på Ericsson i USA och var styrelseordförande for Transmode 2009–2013.

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande för Serneke Group AB, OnePhone Holding AB och Triboron International AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
42 000 aktier och 80 000 teckningsoptioner (30 november, 2019)

Heli Arantola, member of the board, Tobii

Heli Arantola, född 1969
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/Bakgrund
Ekonomie doktor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Heli Arantola har många års erfarenhet från ledande positioner inom Fazer Group. Hon är Chef för kategorier och koncept på HK Scan.  

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i S-Bank, Leipurin och Berner, samt styrelseordförande i Foundation for Aalto University Science and Technology.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
Innehar inga aktier eller teckningsoptioner (30 november, 2019)

Nils Bernhard, director of the Board, Tobii

Nils Bernhard, född 1947
Styrelseledamot sedan 2004

Utbildning/Bakgrund
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. Nils Bernhard har 25 års erfarenhet som entreprenör och affärsängel. Han är grundare eller medgrundare av flera bolag, inklusive Precise Biometrics AB och Dannemora Mineral AB.

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i Pajeb Kvarts AB och Ortivus AB. Styrelseledamot i Alfa Invest AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
2 205 000 aktier direkt/indirekt via bolag och 28 000 teckningsoptioner (30 november, 2019)

Åsa Hedin, director of the Board, Tobii

Åsa Hedin, född 1962
Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning/Bakgrund
Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota. Kandidatexamen i fysik, Gustavus Adolphus College. Åsa Hedin har över 30 års erfarenhet från ledande positioner inom internationella techbolag.

Andra pågående uppdrag
Styrelsemedlem i C-rad AB, Nolato AB, Cellavision AB, Artificial Solutions AB, Svenska Tennisförbundet och E. Öhman J:or Fonder AB. Industrirådgivare åt institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
7 000 aktier och 28 000 teckningsoptioner (30 november, 2019)

Jan Wäreby, styrelseledamot Tobii

Jan Wäreby, född 1956
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/Bakgrund
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högsskola. Jan Wäreby har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Ericssonkoncernen, däribland Senior VP Sales på Ericsson, Senior VP för affärsenheten Multimedia, samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i RISE AB and Obelixus AB. Styrelsemedlem i GapWawes AB, Incell International AB och Agapi Boating AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
30 800 aktier (30 november, 2019)

Charlotta Falvin

Charlotta Falvin, född 1966
Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/Bakgrund
Civilekonom, Lunds universitet. Charlotta Falvin har många års erfarenhet från ledande positioner inom IT och telekom, ex på Axis, Decuma och TAT. Hon är styrelseledamot i flertalet högteknologiska företag som exempelvis Axis, Doro och CLX.  

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande vid Lunds universitet, Malmö Startups och Handelsbanken. Styrelseledamot på Invisio, Net Insight, Bure Equity och Boule Diagnostics.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
Innehar inga aktier eller teckningsoptioner (30 november, 2019)

Jörgen Lantto

Jörgen Lantto, född 1963
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning/Bakgrund
Teknisk gymnasieingenjörsexamen, telekommunikation, Midskogsskolan
VD Fingerprint Cards och dessförinnan mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom Ericssonkoncernen.  

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i myFC Holding AB och Zwipe AS. Styrelseledamot i Dirac Research AB och Wirepas Oy.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
45 000 aktier (30 november, 2019)

Mårten Skogö

Mårten Skogö, född 1977
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning/Bakgrund
Studier i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige. Han är medgrundare av Tobii AB och har varit del av koncernledningen sedan grundandet, senast som Chief Science Officer. 

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i Fortlax AB. Mårten är för närvarande anställd på Industrifonden.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Innehav
2 604 930 aktier och 67 993 teckningsoptioner (30 november, 2019)