Tobiis historia

Sedan grundandet 2001 har Tobii gått från en liten svensk start-up till världsledaren inom eyetracking. Idag är Tobii noterat på Nasdaq Stockholm och har över 1 000 anställda. Vi har kommit långt, men inte ens hälften så långt som vi planerar att gå.

Tobii – från start up-företag till global marknadsledare

Tobiis historia började 2001 när tre svenska entreprenörer - John Elvesjö, Mårten Skogö och Henrik Eskilsson – förstod potentialen med eyetracking.

”Vi kan få bättre kunskaper om mänskligt beteende! Och vi kan hjälpa människor att kommunicera! Vi kan till och med komma att ändra hur människorna interagerar med datorer genom att göra enheter intelligentare och mottagliga för påverkan!” 

De tre entreprenörerna grundade Tobii med ambitionen att omvandla företag och människors liv med ny teknik som anpassas till mänskliga beteenden.

Den första innovationen presenterades ungefär ett år senare. Det var världens första plug and play-enhet för eyetracking, och det blev snabbt ett eftersökt verktyg inom forskarvärlden tack vara dess möjlighet att ge unika kunskaper om mänskligt beteende. Produkten innebar starten för affärsenheten Tobii Pro.

Nästa stora steg kom 2005 när Tobii presenterade världens första ögonstyrda dator. Produkten gjorde det möjligt för människor med svåra funktionsnedsättningar att kommunicera genom att använda ögonen för att skriva text på skärmen. När vi gick in på marknaden för tekniska hjälpmedel grundade vi också vår andra affärsenhet, Tobii Dynavox.

Efter några års verksamhet sågs Tobii som ett företag som ändrat framtiden. Under de kommande åren fortsatte vi att lansera innovativa produkter på marknaden, för att hjälpa fler och fler kunder och användare med forskning och kommunikation. Vi expanderade till nya marknader och öppnade egna kontor i USA, Japan, Kina, Tyskland, Storbritannien, Norge, Taiwan och Sydkorea.

Starten för den tredje affärsenheten, Tobii Tech, kom 2014 när vi lanserade vår första plattform för integrerad eyetracking i konsumentenheter som bärbara datorer och bildskärmar. Tillsammans med banbrytande OEM-kunder och ett växande ekosystem med spelutvecklare lockade vi spelare med helt nya speldimensioner.

Idag har vi kommit långt sedan starten i garaget under 2001. Vi är marknadsledare i segmenten med våra tre starka affärsenheter. Vi har växt från de ursprungliga tre entreprenörerna till cirka 1 000 begåvade Tobii-medarbetare som tillsammans arbetar för att omvandla idéer till verklighet. Och sedan 2015 är Tobii börsnoterade på Nasdaq Stockholm Stock Exchange.

Våra ambitioner är exakt desamma som när vi startade verksamheten – att omvandla företag och människors liv med hjälp av mänsklig teknik. Vi har kommit långt, men inte ens hälften så långt som vi planerar att gå.

Om du är intresserad av vad Tobii kommer att tillföra världen, imorgon och i framtiden, kan du följa oss online!