Henrik Eskilsson CEO Tobii AB

Henrik Eskilsson, född 1974

Koncernchef och medgrundare av Tobii

Henrik Eskilsson har varit VD för Tobii sedan företaget grundades 2001. Han har entreprenörsbakgrund och har bland annat grundat sportutrustningsföretaget Trampolinspecialisten AB. Henrik har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet.

Innehav i Tobii
4 526 117* aktier och 403 000 optioner (31 december, 2019)
*Exklusive 2 835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1 565 511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Chief Human Resources Officer

Cecilia Eriksson, född 1983
Global HR-direktör

Cecilia Eriksson har arbetat på Tobii sedan 2011 och varit global HR-direktör sedan 2015. Hon har tidigare arbetat som managementkonsult på PwC och har haft ett flertal roller inom rekryterings-och bemanningsbranschen. Cecilia har en kandidatexamen inom beteende- och personalvetenskap från Örebro Universitet.

Innehav i Tobii
Inga aktier och 58 757 optioner (31 december, 2019)

Johan Wilsby, CFO

Johan, Wilsby, född 1966
Finanschef 

Johan Wilsby har varit CFO på Tobii sedan juni 2017. Han har flera års erfarenhet från positioner som CFO på Fingerprint Cards och Transmode. Han har också varit finanschef på Hewlett-Packard i Norden och Baltikum och finanschef för västra Europa på Microsoft. Johan har en kandidatexamen inom företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Tobii
10 253 aktier och 144 000 optioner (31 december, 2019)

Fredrik Ruben

Fredrik Ruben, född 1977

VD Affärsområde Tobii Dynavox

Fredrik leder sedan 2014 affärsområdet Tobii Dynavox. Han har tidigare varit VD för 3L System Group (publ.) och Vitec Mäklarsystem, och har verkat internationellt med bas i New York, Singapore och Sverige. Fredrik är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Innehav i Tobii
59 950 aktier och 269 209 optioner (31 december, 2019)

Tom Englund  Division CEO Tobii Pro

Tom Englund, född 1976

VD Affärsområde Tobii Pro, Vice VD Tobii Group

Tom leder verksamheten Tobii Pro sedan 2009. Han har en internationell bakgrund från ledande positioner på Atlas Copco och Accenture. Tom är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Innehav i Tobii
54 120 aktier och 318 011 optioner (31 december, 2019)

Anand Srivatsa

Anand Srivatsa, född 1978

VD Affärsområde Tobii Tech

Anand Srivatsa tillträdde som VD för affärsområdet Tobii Tech 2019. Anand har över 20 års erfarenhet inom tech-sektorn. Innan han började på Tobii var han Vice President och General Manager för Intels Desktop, Systems och Channel Groups. Dessförinnan hade han flera olika högre befattningar hos Intel inom försäljning och marknadsföring i USA och Taiwan, bland annat med ansvar för vissa av Intels viktigaste kunder. Anand har en civilingenjörsexamen från Stanford University. 

Innehav i Tobii
27 245 aktier och inga teckningsoptioner (31 december, 2019)

Utökad ledningsgrupp

Trent Smith Chief IP Officer

Trent Smith, född 1982

Chief IP Officer

Trent har varit Chief IP Officer på Tobii sedan 2013. Tidigare har han haft ledande positioner på SMART Technologies, Kanada och på NextWindow, Nya Zeeland. Trent är registrerad patent- och varumärkesadvokat. Han har en kandidatexamen i datavetenskap vid Edith Cowan University, en magisterexamen i immaterialrätt vid University of Technology Sydney och en civilekonomexamen vid University of Auckland.

Jonas Jakstad VP Global Operations

Jonas Jakstad, född 1972

Senior VP Global Operations

Jonas Jakstad har varit Head of Global Operations på Tobii sedan 2016. Tidigare var han Chief Operating Officer på Maquet Critical Care AB, Getinge. Innan dess hade Jonas ledande positioner inom fordonsindustrin, GM Powertrain. Jonas har en magisterexamen i svetsning och fordonsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.