Solutions for a better world

Lösningar för en bättre värld

Våra lösningar bidrar till en bättre värld, till exempel genom att bemyndiga människor med en röst, driv forskning och utveckling i tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, göra utrustning mer effektiv, hjälpa kreativa företag att uppfinna helt nya produkter och metoder, samt göra produktionsanläggningar säkrare och mer produktiva.

Några av de sätt som vår teknologi bidrar till en bättre värld är beskrivna nedan. 

Inkludering och tillgänglighet

Ett av de starkaste exemplen på Tobiis teknologis bidrag till att förbättra en människas liv är när vi ger någon en röst. Tobii Dynavox och Tobii Tech erbjuder bland annat kommunikationshjälpmedel som hjälper människor med funktionsnedsättningar att interagera med världen.

Förbättrad hälsa

Genom att integrera eyetracking i medicinsk utrustning kan företag utveckla lösningar som kan bedöma ett tillstånd, tillhandahålla terapi och mäta resultaten av behandlingarna. Lösningarna kan tillämpas vid sjukdomar och hälsoproblem, såsom hjärntrauma, amblyopi (skelning) och andra synstörningar, Parkinson och lässvårigheter (inklusive dyslexi).

Mer energieffektiva enheter

Tobiis teknik kan hjälpa till att öka effektprestandan och därmed minska koldioxidutsläppen. Våra integrationslösningar, som programvaran Tobii Aware, kan identifiera när en användare lämnar eller tittar bort från sin dator och sänker då skärmens ljusstyrka för att snabbt aktivera energisparläge. Dessutom kan teknik som Tobii Spotlight Technology™ möjliggöra användning av foveated rendering i VR- och AR-headset för att maximera grafikkvaliteten exakt där användaren tittar, för att förbättra enhetens visuella kapacitet samtidigt som man sparar datorkraft.

Förstå oss själva och vår miljö

Tobiis eyetracking används i stor utsträckning som forskningsverktyg av vetenskapsmän och forskare för att förstå mänskligt beteende och möjliggöra nya vetenskapliga upptäckter. Det kan gälla allt från att förbättra trafiksäkerheten genom att studera körbeteende till att identifiera psykiska och neurala funktionsnedsättningar såsom autism, ADHD och Parkinsons sjukdom.

Katalysator för innovation

En av de mest spännande möjligheterna för att göra skillnad i världen är våra samarbeten med innovativa företag som vill nyttja kraften i Tobiis marknadsledande teknik för att göra saker på ett helt nytt sätt. Några exempel på innovativa företag som vi samarbetar med är ControlRad, EyeJustRead och SyncThink.