Investor checking data on mobile

Investerare

Tobii arbetar för att ge investerare och kapitalmarknadsaktörer relevant, korrekt och aktuell information. Den finansiella informationen ska ge en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi.

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 63,55 SEK
-0,55% -0,35 SEK
Uppdaterad 2021-09-24 17:29 CET

Prenumerera på information

Registrera dig och få de senaste nyheterna i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter via epost och/eller sms. 

Privacy Policy

Språk

Informationstyp