Investor checking data on mobile

Investerare

Tobii arbetar för att ge investerare och kapitalmarknadsaktörer relevant, korrekt och aktuell information. Den finansiella informationen ska ge en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi.

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 20,58 SEK
-0,29% -0,06 SEK
Uppdaterad 2022-09-26 11:48 CET

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Privacy Policy

Språk

Informationstyp