Tobii publicerar årsredovisning för 2021

Tobii Group
Årsredovisning
Regulatorisk

Tobii AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på svenska och engelska på Tobiis hemsida under finansiella rapporter: https://www.tobii.com/sv/group/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 may 2022 kl. 17.30.

Kontakt

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii AB, Tel: +46 (0)72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.