Årsstämma 2016

Bolagsstämma

Tobii AB planerar att hålla sin årsstämma den 11 maj 2016 kl. 17.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

När

Var

Stockholm

Kontakta valberedningen

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till valberedning@tobii.com.

Information om årsstämman 2016

Adress

Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Anmälan m.m.

Anmälan ska göras senast fredagen den 6 maj 2016 för deltagande i årsstämman.

Anmälan kan göras per post eller epost.

  • Anmälningsformulär (avaktiverat)
  • Postadress: Tobii AB, Karlsrovägen 2D, Box 743, 182 17 Danderyd
  • E-post: generalmeeting@tobii.com

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För mer detaljer om anmälan m.m. se kallelsen (PDF under relaterade dokument).