Årsstämma 2017

Bolagsstämma

Tobii AB kommer att hålla sin årsstämma den 9 maj 2017 kl. 17.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

När

Var

Stockholm