Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-mars 2021

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2021 kommer att publiceras den 29 april 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson och CFO Magdalena Rodell Andersson presenterar och kommenterar rapporten. 

Presentationen hålls på engelska.

 

IR-kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15