Ett konferenssamtal med Fredrik Ruben

Tobii Dynavox AB, har ingått ett avtal som innebär att Tobii Dynavox kommer att förvärva samtliga aktier i det belgiska bolaget Acapela Group Babel Technologies SA (“Acapela Group”).

När

Var

Online

Detaljer

Ett konferenssamtal hölls den 29 oktober kl. 09.00 med Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben.

Följ denna länk för att se inspelningen.