Årsstämma 2022

Bolagsstämma AGM

Årsstämman för 2022 kommer att äga rum den 25 maj 2022 på Tobiis huvudkontor.

När

Var

Stockholm, Tobii head office/huvudkontor