Delårsrapport januari-mars 2022

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2022 kommer att publiceras den 5 maj 2022. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens

Tobiis VD och koncernchef Anand Srivatsa och CFO Magdalena Rodell Andersson presenterar och kommenterar på delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15