Delårsrapport januari-mars 2022

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2022 kommer att publiceras den 5 maj 2022. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens

Tobiis VD och CFO kommenterar rapporten. Mer information kommer närmare eventet.

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15