Kapitalmarknadsdag 2021

Tobii välkomnade investerare, analytiker och mediarepresentanter till sin kapitalmarknadsdag 2021, som hölls den 30 november bade som livestreamat event och med möjlighet att närvara fysiskt på Helio GT30 i Stockholm.

Under dagen presenterade ledningsgruppen för både Tobii och Tobii Dynavox och svarade på frågor. Tobiis VD Anand Srivatsa och andra medlemmar av koncernledningen presenterade företagets vision inom Attention Computing, visade sin unika och starka position som pionjärer inom denna spirande marknad som förväntas växa snabbt och har mycket stor potential. Tobii förklarade också att det ser en accelererad adoption av tekniken i viktiga vertikaler och förväntar sig därför att de nu går in i en era av accelererad tillväxt. Tobii Dynavox ledningsgrupp gav en introduktion till dess verksamhet, lösningar och marknad och gav insikter om dess starka marknadsposition och starka långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Se eventet on-demand